Fordonsfrakt ­ – en specialisttjänst från Infranordic

Meny

Exportera fordon

Har du hittat en köpare av ditt fordon i tredjeland, dvs utanför EU, eller planerar du att exportera fordon för att sälja det på plats finns det några viktiga saker att tänka på. Självfallet skall du först och främst alltid kontrollera att det fordon du skall exportera inte är stulet. Fordonet får inte heller vara ett leasingfordon och det måste vara avanmält hos transportstyrelsen innan exporten sker. Planerar du att exportera ett fordon rekommenderar vi dig också att kontakta oss i god tid. Vi måste boka plats på fartyg åt din transport och normalt behöver vi någon eller några veckors framförhållning. Transporten sker antingen på ett roro- eller ett containerfartyg. Du måste också föranmäla godset till tullmyndigheten i mottagarlandet innan godset lämnas in i hamnen i Sverige. Den vanligaste exporthamnen är Göteborg men det exporteras även en hel del fordon från hamnarna i Wallhamn, Stockholm och Malmö.

 

Exportdeklaration för att exportera fordon

För att kunna exportera ett fordon behövs en exportdeklaration. Kom ihåg att det skall vara samma namn på dessa tre handlingar. Dokumentationen skall innehålla:

• en kopia på ditt körkort
• din säljfaktura till företaget eller personen i mottagarlandet
• en kopia på ditt fordons registeringsbevis

 

Träemballage för att exportera fordon

Om man transporterar gods i träemballage är det viktigt att tänka på att emballaget måste vara behandlat och stämplat med ISPM15. ISPM 15 är en internationell standard för behandling och märkning av olika typer av förpackningsvirke. Den omfattar allt träemballage. Reglerna innebär att träemballaget ska vara behandlat genom uppvärmning eller gasning för att döda eventuella skadegörare. Märkningen är beviset på att behandlingen genomförts. Det måste även finnas en inspektionslucka på emballaget så att tullmyndigheten i både avsändar- och mottagarland skall kunna läsa av fordonets id-nummer

Läs mer om ISPM15

Ring oss på 031 – 333 20 80 så hjälper vi dig med din fordonsexport.