Fordonsfrakt ­ – en specialisttjänst från Infranordic

Charlott Algeby
Infranordic Fordonsfrakt

Latitud: N 57° 47′ 34”
Longitud: E 12° 0′ 19”

Meny

Importera bil från USA

Behöver du hjälp med import av fordon? Så här gör du för att importera bil från USA eller ett land utanför EU:

 

Skicka en prisförfrågan till oss

Enklast är att fylla i alla uppgifter som finns på sidan prisförfrågan. Prisförfrågan innehåller allt vi behöver veta för att kunna lämna ett pris. När vi har alla uppgifter får du en offert av oss. Du skickar sedan en bokning av uppdraget till oss. I bokningen skall alla uppgifter om din bilimport finnas – dvs. information om var bilen finns, vem som är köpare och vem som är säljare. Det är mycket viktigt att vi får reda på alla omständigheter kring din affär. Vi skickar nu uppdraget till en av våra agenter. Vårt agentnät täcker hela världen men då många fordon / och flyttgods skeppas från USA har vi ett mer utbrett agentnät här.

 


 

”Bill of sale” och ”Title”

Du måste tillsammans med oss se till att bilens amerikanska registreringsbevis, ”Title”, skickas till agenten. ”Bill of sale” i original måste också finnas tillgängligt vid införtullningstillfället i Sverige. När ”Title” och ”Bill of sale” har hanterats på rätt sätt kontaktar vår agent säljaren. Agenten ser till att säljaren transporterar och levererar bilen till en av våra terminaler eller direkt till utskeppningshamnen. OBS! Det amerikanska registreringsbeviset får inte lämna avsändarlandet innan våra agenter har haft det i sin hand för att kunna göra exportdeklaration på fordonet.

Transporten

Du får i god tid besked om när ditt gods beräknas anlända till Sverige. Vi skickar dig avisering för din bilimport och alla dokument som måste fyllas i för deklarationen. Detta gör vi så snart vår agent skickat oss alla shippinghandlingar.

Ankomst Sverige

När bilen eller godset anländer transporteras det otullat till vår terminal eller till Göteborgs Hamn. På terminalen eller i hamnen tullar vi bilen/godset och gör eventuellt en 12%-besiktning om fordonet kan tas in under dessa regler. Ring oss gärna så berättar vi mer om vad som gäller för 12%-besiktning. När förtullningen är klar sänder vi över fakturan, via mail, fax eller brev. När du har betalat och faxat oss en kvittens är bilen/godset klart att hämta.

Hyra

Om bilen har lossats på vår terminal står godset fritt i fem arbetsdagar från lossningsdatum. Om godset anländer som lösgods/Ro-ro eller som full container till Göteborgs hamn så har du 3 dagar fritt därefter debiteras planhyra samt containerhyra om du har en hel container stående. Ibland inkluderas helgen i dessa tre dagar, ibland inte. Dessa regler bestämmer rederiet och är inget vi kan påverka. Containerhyra debiteras till dess att du har containern tillbaka i tomdepå. Avgifterna varierar från rederi till rederi. För att undvika extra hyror ber vi dig att skicka in alla dokument till oss snarast efter det att du fått vår avisering.

Leverans

Vill du ha hjälp med vidare transport hem till dig har vi flera transportörer vi kan rekommendera. Normalt tar en transport 6-10 veckor från dörr till dörr.

 

 

Att tänka på vid bilimport

Teckna en transportförsäkring

Vi rekommenderar alla att teckna en transportförsäkring för ditt gods eller din bilimport. Detta kan göras i eget försäkringsbolag eller via oss och våra agenter i avsändarlandet. Premien är cirka 1,5 – 2% av det värde ni vill försäkra, dvs alla kostnader du har haft för hela importen av godset. Försäkringen du tecknar hos oss täcker haveri och stöld. Har du ingen transportförsäkring kan vi inte hjälpa till om en skada skulle uppstå.

12 % i avgift för veteranfordon

Den 13/11 2009 gick tullverket ut med vilka regler som egentligen gäller för samlarfordonsimport. Det finns en dom från 1998 som har avgjort det hela. Kraven är mycket hårda och det finns nästan inga fordon som uppfyller tullens krav. Behöver du hjälp att tyda tullens text får du gärna ringa till oss.

Du hittar tullverkets regler för samlarfordonsimport längst ner på denna sida.

Får man avslag från Tullen vid införtullningstillfället, trots att man har bifogat alla styrkande handlingar som de har begärt, samt uppfyllt alla kraven, så kan man alltid ompröva deras beslut. Detta görs till Tullverkets avdelning för Omprövningar i Malmö. Nästa instans är till Länsrätten och sista instansen är Europadomstolen.

Om man behöver hjälp med ett intyg från en värderingsman från handelskammaren för att verkligen styrka sin bils ursprung, så rekommenderar vi:
Per Hageblad
0707-592510 eller 031-168540
» Per Hageblad

När du skall hämta ditt gods

När du har betalat fakturan och faxat oss kvittensen är det dags att hämta godset. För att få ut ditt gods behövs ett releasenummer som du får av oss på Infranordic när vi erhållit betalningskvittensen. Utlämning sker alla vardagar mellan 7-16. Kom ihåg att vi har lunch mellan 13-14.
När du kommer till terminalen går du direkt in på kontoret och anmäler dig på expeditionen. Ge terminalpersonalen ert releasenummer samt uppgifter om bilen och vem du är. Ta gärna med tullens ID-nummer om du har det. ID-numret finns på deklarationsunderlaget som du får hemskickat efter betalning. Finns det några frågetecken kan du ringa oss eller be terminalen kontakta oss.
OBS! Många av de postade dokumenten vill Vägverket ha inskickade för att kunna göra ursprungskontroll. Glöm ej att ta egna kopior. Utlämningssedeln skall skrivas på av den person som hämtar ut godset. Var beredd på att kunna legitimera dig.
Om det mot förmodan upptäcks en skada på ditt gods måste du anmärka detta på terminalen. Du får inte lämna området för att sedan komma tillbaka och anmäla skada. Skaderapport skall skrivas. Be terminalpersonalen om hjälp. De är mycket hjälpsamma. Rapporten skall skrivas under utav dig och någon ur personalen. Originalet tar du med hem och kopian skall behållas av terminalen för att faxas till oss på Infranordic.

Vi önskar er en trevlig hemfärd!


Regler för samlarfordonsimport från tullens hemsida:


Samlarfordon

Krav för att få klassificera fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse. Begreppet samlarfordon kan inte jämställas med veteranfordon. För att klassificeras som samlarfordon på Taric-nummer 9705 00 00 90, som är tullfritt och har moms på 12 procent, måste fordonet uppfylla de krav som Kommissionen meddelat, i de nya förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen, FAKN. Den senaste texten publicerades 2009-11-13, och är en striktare skrivning än tidigare. Detta påverkar Tullverkets policy enligt följande.

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motor, med mera — fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om exempelvis motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än vad den levererades med från fabrik så bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc. Utslitna delar får vara utbytta mot motsvarande nya delar. Så kallade ”söndermekade” och ”stylade” fordon anses inte vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt, vilket betyder att t.ex. fordon som behöver renoveras inte uppfyller kravet på ursprungligt skick.

Minst 30 år gamla — här bör observeras att tolkningen ändrats gällande fordon tillverkade innan 1950. De anses inte generellt vara samlarobjekt enligt nr 9705 vilket påverkar exempelvis ”Hot Rods” som måste uppfylla samtliga krav som samlarobjekt.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas — ingen ändring mot tidigare tillämpning.

Vara förhållandevis sällsynt — här tillåter vi inte mer än cirka 30 registrerade exemplar i Sverige av samma modell och typ.

Normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål — det vill säga, fordonet ska inte användas som bruksfordon.

Vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål — normalt sett inget problem då denna handel sker mellan privatpersoner eller specialiserade företag och organisationer.

Vara av större värde — dagens värde är minst 5 gånger högre än ursprungligt nypris. Utöver detta kan Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om det blir tydligt att fordonet inte visar på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.

I vissa fall kan även ett yngre motorfordon anses som ett samlarobjekt
a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i samband med en historisk händelse.
b) Tävlingsfordon där det bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.

Styrkande handlingar
För att kunna göra en bedömning av de olika kraven så bör information lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, registerutdrag gällande antal registrerade fordon, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från erkända experter. Importören bör på ett trovärdigt sätt lämna information om fordonets ursprungliga pris. Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Mer information:
» EG-domstolens dom, 3 dec 1998
» Europeiska unionens officiella tidning, EUT, (C 272/2009)
» Klassificering

 

Våra agenter vid fordonsimport

Behöver du skicka ditt fordon med ett Ro-ro-fartyg (roll on, roll off) så är det möjligt ifrån Halifax, New York, Baltimore, Norfolk, Charleston, Brunswick, Jacksonville, Galveston och Long Beach/Port Hueneme.

Vill du ha en container själv så kan den hanteras och lastas i Toronto, Montreal, New York, Norfolk, Miami, Houston, Los Angeles och Seattle. Vi kan även se till att en tom container kommer till den plats där du vill ha den så att du kan lasta godset själv. Du kan få containern skickad vart som helst i Nordamerika. Vi kan också se till att containern skickas till din adress i Sverige så att du även kan sköta lossningen själv.

Vår samlastningstrafik i containers hanteras av våra agenter i Fort Lauderdale, Miami, Houston, New York och Los Angeles. Våra agenter kan hjälpa oss med inrikestransporter över hela USA och Kanada.